Countries, territories and similar entities in
Australia and Oceania
澳洲 和 大洋洲
Àozhōu hé dàyángzhōu

American Samoa Capital: Pago Pago
美属 萨摩亚
Měishǔ Sàmóyà
Australia Capital: Canberra
澳大利亚
Àodàlìyà
Cook Islands Capital: Avarua
库克 群岛
Kúkè qúndǎo
Fiji Capital: Suva
菲济
Fěijì
French Polynesia Capital: Papeete
法属 波利尼西亚
Fǎshǔ Bōlìníxīyà
Guam Capital: Hagåtña (Agana)
关岛
Guāndǎo
Kiribati Capital: Tarawa
基里巴斯
Jīlǐbāsī
Mariana Islands  
马里亚纳 群岛
Mǎlǐyànà qúndǎo
Marshall Islands Capital: Majuro
马绍尔群岛
Mǎshào'ěr qúndǎo
Micronesia Capital: Palikir
密克罗尼西亚
Mìkèluóníxīyà
Nauru  
瑙鲁
Nǎolǔ
New Caledonia Capital: Nouméa
新 喀里多尼亚
Xīncālǐduōníyà
New Zealand Capital: Wellington
新西兰
Xīnxīlán
Niue Capital: Alofi
纽埃 岛
Niǔ'āi
Norfolk Islands Capital: Kingston
诺福克 岛
Nuòfúkè dǎo
Palau Capital: Koror
帛琉
Bóliú
Papua New Guinea Capital: Port Moresby
巴布亚 新 几内亚
Bābùyàxīnjǐnèiyà
Piticairn Island Capital: Adamstown
皮特克恩 岛
Pítèkè'ēn
Saipan  
塞班
Sàibān
Samoa Capital: Apia
萨摩亚
Sàmóyà
Solomon Islands Capital: Honiara
所罗门 群岛
Suǒluómén qúndǎo
Tokelau  
托克劳 群岛
Tuōkèláo qúndǎo
Tonga Capital: Nuku'alofa
汤加
Tāngjiā
Tuvalu Capital: Funafuti
图瓦卢
Túwǎlú
Vanuatu Capital: Port Vila
瓦努阿图
Wǎnǔ'ātú
Wallis and Futuna Capital: Matá Utu
瓦利斯 群岛 和 富图纳 群岛
Wǎlìsī qúndǎo hé Fùtúnà qúndǎo